ACTUALITAT

Què podem aportar al canvi climàtic?

L’escalfament global és l’augment de la temperatura mitjana de la superfície terrestre, considerat símptoma i conseqüència del canvi climàtic. Aquest fenomen implica greus canvis en el planeta com: augment del nivell del mar, fenòmens atmosfèrics extrems, desforestació, extinció d’espècies

Aquestes repercussions no només afecten la flora i la fauna, nosaltres com humans ens veiem perjudicats a menor o major escala, ja que les persones més afectades són les persones que es troben en països amb vies de desenvolupament o aquelles que no disposen de les eines necessàries per obtenir alguns recursos.

Encara que solucionar el que està passant sembla bastant complicat, hi ha formes per poder ajudar al nostre planeta.

Les 3R de la sostenibilitat

1- Reduir: evita el consum excessiu, consumeix poc i de manera eficient.

2- Reutilitza: compra coses de segona mà o dóna un nou ús a coses antigues.

3- Recicla: tot allò que ja no utilitzis al contenidor adequat.

Ús de transport públic

Una de les grans causes darrere del canvi climàtic és la contínua contaminació causada pels diferents mitjans de transport. Els fums que desprenen és perjudicial per al nostre planeta, és per això que a l’augmentar l’ús del transport públic contribuïm a no fer un ús excessiu del transport de propietat privada i per tant s’espera una reducció de la contaminació d’aquest fum.

Energies renovables

El consum d’energies és vital pel nostre progrés i pel benestar de la nostra societat. La majoria de les fonts utilitzades actualment són en quantitats limitades, és per això que es necessita altres fonts que no siguin temporals ni que perjudiquin el medi ambient.

Les energies renovables es garanteixen rendiment sense cap mena de perjudici i a més a llarg termini, ja que són fonts il·limitades i majoritàriament de fàcil accés com el vent o el sol.

L’ús de l’aigua

El mal ús de l’aigua està provocant l’esgotament aquest recurs. L’aigua és totalment necessària per al nostre dia a dia, és per això que necessitem fer un ús responsable. Intentant reduir la quantitat d’aigua que utilitzem en activitats diàries com rentar plats, rentadores o altres usos d’higiene íntima.

És necessari treballar junts per poder lluitar en contra del canvi climàtic, abans que el canvi sigui decisiu. Només amb accions petites però significatives es pot fer un gran procés de millora.

Comentaris tancats.