OPINIÓ

Totes les opinions són respectables?

Quan una persona dóna la seva opinió, s’ha de respectar? Però quan aquesta mateixa opinió no respecta les opinions d’altres, és a dir, que no tolera una altra opinió, s’ha de seguir respectant?

El filòsof Karl Popper va escriure una teoria anomenada ‘Paradoxa de la tolerància‘; aquesta explica que si una societat és il·limitadament tolerant, la tolerància de la intolerància pot arribar a la destrucció de la tolerància.

Però què vol dir exactament això? Vol dir que si tolerem totes aquelles opinions que no toleren, al final el concepte de la tolerància acabarà desapareixent. D’aquí el nom de la teoria: ‘paradoxa’, ja que sembla contradictòria.

Amb aquesta teoria es pot resoldre la pregunta que hem formulat al principi: totes les opinions s’han de respectar?

Per exemple, hem de tolerar els racistes, homòfobs, etc.? Si aquests no toleren altres idees, perquè els hem de tolerar nosaltres?

Per això només haurem de tolerar una opinió quan aquesta no estigui en contra d’una altra ideologia i respecti totes les altres opinions.

Comentaris tancats.